Початкова сторінка сайта ТВОЯ МОВА;

4. Буремний злам на межі 90-х.

Трагічна історія української мови зумовила гостроту мовного питання в сучасній Україні. 16 царських указів про заборону нашої мови, шкіл, церковних відправ, книг, преси, перекладів, театральних вистав… Радянські постанови та розпорядження, що обмежували сферу її використання. "Керівна і спрямовуюча" комуністична партія ніколи не виконувала своїх же проголошених законів. Галасливо рекламований інтернаціоналізм насправді нічим не відрізнявся від російського великодержавного шовінізму, присмаченого більшовицьким лицемірством. Офіційно створювана двомовність на практиці зводилася до російської одномовності. Насувалася глобальна і всеохоплююча національна катастрофа, оскільки червоний спрут проник до найпотаємніших глибин народної скарбниці духу, підкрався до самих основ національного буття. Руйнувалася віра, знищувалася мова, нав'язувалася перебрехана історія, культивувалися більшовицькі псевдоцінності, деформовувалася народна душа.

Однак саме в цих потугах творчості нової людини й знаходилася смерть комуністичного тоталітаризму. Відлучення українців (як і багатьох інших народів СРСР) від своєї мови, а значить і від культури, створювало у них почуття меншовартості, котре лише посилювало нігілізм серед населення. Радянське суспільство деградувало не тільки економічно, але й морально, хоч і будувалися нові промислові підприємства, лікарні, школи, вищі навчальні заклади, кінотеатри, спортивні зали, будинки відпочинку… В цьому і полягав один з парадоксів комуністичної системи, що призвів її до краху, від якого не могла врятувати ані найпотужніша у світі армія, ані найбільші запаси нафти, газу й іншої сировини.

Послаблення режиму – загальна ознака "ери Горбачова" – спричинило значний підйом боротьби за національні права практично в усіх республіках СРСР. Так було за всіх часів, коли слабшала влада імперського центру над подневоленими народами. Так сталося 1917 року, коли було проголошено Українську Народну Республіку, так повторилося і через 70 років. І однією з перших вимог до комуністичної влади з боку мільйонів українців, що вийшли на мітинги 10-12 років тому, була вимога вжити заходів на захист української мови. Це яскраво свідчило про могутній процес національного пробудження в Україні, котрий набув такого масштабу, що влада вимушено пішла на поступки. У відповідь на вимоги громадськості було розроблено проект Закону "Про мови в Українській РСР". В його обговоренні взяли участь десятки тисяч людей, в тому числі об'єднаних в такі організації, як Товариство української мови імені Т.Шевченка, створене на початку 1989 р. Врешті-решт, закон про мови було прийнято.

Сталася ця важлива для суспільно-політичного і духовного життя України подія наприкінці того ж 1989 року. Сьогодні можна також стверджувати, що цей закон став і одним з найзнаменитіших актів, прийнятих Верховною Радою УРСР 11-го скликання. Ст.2 цього закону вперше проголошувала українську мову в Україні державною. При цьому закон не обмежувався декларацією на кшталт Конституції УРСР, а містив конкретні вимоги щодо запровадження української мови в усіх сферах суспільства, зобов'язував органи влади і посадових осіб забезпечити проведення нею дошкільного виховання, навчання у закладах освіти усіх видів та рівнів, ведення ділової документації в усіх установах, на підприємствах, в органах управління, внутрішніх справ, тощо. На виконання закону Рада Міністрів розробила і прийняла спеціальну "Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року".

Щоправда, редакція закону, прийнята Верховною Радою УРСР, була менш радикальною, аніж того вимагала громадськість. До того ж термін введення у дію окремих статей закону визначався у 10 років, відраховуючи від 1 січня 1990 р. тоді це здавалося цілою вічністю.

І ось ця вічність минула. З тих часів уже в незалежній Українській державі приймалося чимало інших документів, котрі, як це не дивно, ще більше пом'якшували цей такий нерадикальний Закон про мови. Наприклад, "Закон України про середню освіту", постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови" 1997 року… Гальмуванню процесу впровадження в життя державного статусу української мови не змогла стати на заваді навіть Конституція України, де у ст.10 стверджується наступне:

"Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України."

То яку ж нову реальність функціонування української мови ми тепер можемо констатувати?

Державна служба та урядовці.

"Закон про мови в УРСР" недвозначно визначав українську мову мовою державних, партійних, громадських органів, підприємств і установ. Крім того, ст.6 зобов'язувала:

"Службові особи державних, партійних, громадських органів, установ і організацій повинні володіти українською і російською мовами, а в разі необхідності – і іншою національною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків".1

Якщо службова особа не знала української, то вона була "повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації (йдеться, зрозуміло, про українську, оскільки російською володіли тоді всі – авт.) в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків".2 Згідно постанови Верховної Ради УРСР "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" від 28 жовтня 1989 р., для поступового впровадження в життя цих вимог до службовців встановлювався термін 3-5 років.

1 Культура і життя. – 1989. – 5 листопада.
2 Там само.

Здобуття Україною незалежності, здається, мало б прискорити процес впровадження в життя державного статусу української мови. Однак не так сталося, як гадалося.

У перші роки державної незалежності виник дисонанс між найвищими посадовими особами, котрі послуговувалися українською мовою, та чиновницьким апаратом, котрий не бажав розлучатися з російською. Дехто трактував вказані Верховною Радою 3-5 років не як термін введення в дію вимог Закону про мови, а як відстрочку їх введення. Тобто перехід на українську розпочнеться через 3-5 років "після обіду". А за цей час від незалежності України, мовляв, нічого не залишиться: "Мы временно потеряли Украину". То навіщо ж вчити українську?

Подібні думки були досить поширені серед представників владного апарату. Чого їм було боятися, якщо за невиконання вимог Закону про мови не було встановлено жодної відповідальності? Навпаки, будь-які спроби хоч якось пожвавити українізацію апарату державної влади стикалися з голосним репетуванням пострадянських чиновників про насильницьке розгортання цього процесу. У цьому зв'язку варто було взяти на озброєння досвід українізації 20-х pp. Ось які вимоги містили у собі декрети Раднаркому, протоколи та резолюції засідань ЦК КП(б)У, розшукані в архівах і опубліковані доктором історичних наук професором В.Сергійчуком:1

"Ті (службовці – авт.), що знають українську мову, зобов'язані нею користуватися".

"Службовці повинні вивчити українську мову упродовж року". "Особи, що не вивчили української мови у відведений термін, підлягають безумовному звільненню з державної служби. Звільнений не може бути прийнятий у жоден з державних органів без знання української мови.". "Тих, службовців, що злісно чинять опір (впровадженню української мови – авт.), звільняти без вихідної допомоги".

1 Див.: Освіта. – 1998. – 16-23 вересня.

Вже минуло не 3-5, а всі 10 років від введення в дію Закону про мови, а наш сучасний чиновник усе ще вчить українську, і буде вчити ще стільки ж, приказуючи: не поспішати, не силувати, не форсувати. Наприклад, Одеська адміністрація, заслухавши аналіз стану виконання Закону про мови і виявивши, що він не виконується, ухвалила не активізувати процес, а "продовжити" його виконання до 2005 р.

Не останню роль у цьому відіграла і не завжди послідовна позиція представників найвищої української влади. Під час не дуже вдало підготовленої чиновницьким апаратом першої "тронної" промови у Верховній Раді у 1995 p., новообраний президент заявив про доцільність надати російській мові в Україні статусу офіційної, що є синонімом державної. Через п'ять років, під час перебування у Сімферопольському університеті, "гарант Конституції" окрім того, що всупереч вимогам закону виступав недержавною мовою, ще й підтримав ректора М.Багрова у його намірах вести викладання в університеті переважно російською. І хоча більше до подібних тез президент не повертався, чиновницький апарат на місцях сприйняв це в якості своєрідної індульгенції за невиконання положень Закону про мови. Адже наш чиновник, здебільшого бере приклад з начальника. Отже, цілком правий віце-прем'єр-міністр України М.Жулинський, коли говорить, що у абсолютної більшості службовців зовсім немає проблеми незнання української мови, а є проблема її невикористання. Тут не допоможуть ніякі декрети і закони, а лише підвищення авторитету державної служби й добрий приклад начальників. У цьому сенсі найкраще повівся перший міністр оборони України К.Морозов, котрий, як це вже зазначалося вище, сам вивчив українську для прикладу підлеглим.

Нехтуючи справою, місцеві органи виконавчої влади у більшості зірвали виконання Державної програми впровадження української мови на період до 2000 р. Харківська міська адміністрація навіть піддала ревізії Конституцію, коли, перевищуючи свої повноваження, ухвалила надати російській мові статус державної у Харкові. Залишається російськомовним діловодство в суді, правоохоронних органах. Під виглядом захисту російської мови проти впровадження української виступили високі посадові особи. Зокрема, народний депутат України (тоді голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації) І.Чиж, директор Інституту соціології НАН України В.Воронін, директор Національного інституту україно-російських відносин при Раді національної безпеки і оборони України С.Пирожков написали листа до органів вищої влади держави, в якому йдеться про "юридично необґрунтоване силове й протиправне прискорене виключення російської мови й культури зі сфери освіти, офіційної інформації та державно-політичного життя, штучне руйнування історичної спорідненості української і російської мовної та художньої культур".1 Невідомо чому, але перепустки чиновників Кабінету Міністрів всупереч вимогам діючого законодавства двомовні. При спілкуванні з питань служби державна мова часто ігнорується.

Російською мовою говорить значна кількість народних депутатів, створюючи абсурдну ситуацію, коли офіційні особи прямо в законодавчому органі порушують закон. І спробуйте їм щось довести! Вони одразу змішають до купи необхідність дотримання посадовими особами вимог закону про державну мову із міфічним примусом їх особисто зректися російської мови. Цікаво, як би зреагували, наприклад, члени ізраїльського Кнесету, якби серед них знайшовся бажаючий порозмовляти арабською мовою у стінах цього поважного закладу? Варто навести слова міністра іноземних справ Латвії Індуліса Берзиньша про те, як цивілізовано вирішили цю проблему у нього на батьківщині:

"Ми вже домоглися свого – наша латвійська мова є державною, вона реально скрізь функціонує. Ніхто не може собі уявити, що, наприклад, у парламенті хтось говорить по-російськи. От якщо до нас приїде російський президент, то, звичайно, він буде виступати російською мовою – через переклад. Російську мову, якою я володію, розглядаю як інструмент спілкування".2

А у нас деякі депутати надають перевагу російській, хоча українську достатньо знають і зобов'язані нею послуговуватися саме як народні депутати Верховної Ради України, а не Державної Думи Росії. Потрібно, щоб Верховна Рада встановила відповідальність за порушення мовного законодавства.

У грудні 1999 р. Конституційний Суд України остаточно роз'яснив, що українська мова є обов'язковим засобом спілкування для посадових осіб державної влади і місцевого самоврядування

1 Цит. за: Продовження русифікації? // Вечірній Київ. – 1999. – 4 квітня.
2 День. – 2000. – 26 лютого.

в Україні при виконанні ними своїх повноважень, у діловодстві, а також у публічних сферах суспільного життя. Сподіватимемося, що рішенням Конституційного Суду поставлено остаточну крапку в цьому питанні. Тільки б вона не перетворилася на кому.

Освіта

Інтернаціоналізм і рівноправність мов по-радянськи абсолютно розходилися з практикою, коли робилося все можливе, аби українська мова поступово забулася, особливо молоддю. Як завжди, перший і найсильніший удар завдавався по українській освіті, котру, врешті-решт, звели у 80-х pp. до формальності. Навіть у селі – традиційному оплоті нашої мови – діти і молодь здебільшого користувалися україно-російським суржиком. А це вже був передостанній крок до поступової повної заміни рідної мови російською. На жаль, сьогодні не всі пам'ятають і розуміють, наскільки великою була небезпека над нашим народом у 80-ті pp. Як же можна говорити про духовність без мови народу? Душа і серце народу, його мудрість і досвід зосереджуються саме у мові. Тому можна легко зрозуміти почуття і позицію тих, хто прагнув прийняття Закону про мови й гаряче відстоював ідею повернення української мови насамперед до освіти.

Вимоги Закону про мови 1989 року щодо освіти містилися у статтях третього розділу цього документу. Його лейтмотивом було твердження про українську мову як мову виховання та одержання освіти в Україні:

"В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах провадиться українською мовою".

"В Українській РСР навчальна і виховна робота в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах провадиться українською мовою…"

Як же на практиці втілювалися вимоги цього закону?

Середня освіта. Слід принципово зазначити, що законодавче запровадження української мови у середній освіті ні в якому разі не означало якихось утисків інших мов. Зазначалася лише необхідність реалізації державного статусу української, але у місцях компактного проживання окремих етнічних груп, а також з метою забезпечення вільного розвитку всіх мов, допускалося створення окремих класів, шкіл, інститутів, навчальних груп з рідною мовою навчання. Насамперед це стосувалося угорської, румунської, болгарської, грецької тощо. Однак "вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської мов є обов'язковим".1

На жаль, через політичну гру деяких народних депутатів, остання вимога щодо української мови так і залишилася невиконаною. Верховна Рада України оголосила 1998 роком всеукраїнської акції "Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову", а іншою рукою заходилася цей же скарб нищити. Всупереч логіці, порушуючи ст. 10 Конституції України, з проекту Закону про загальну середню освіту вилучили ст.7, де йшлося про обов'язковість вивчення української мови в усіх середніх навчальних закладах держави. Тобто, допускається сама можливість побудови національної освіти державною мовою іншої країни. Неймовірна більш ніде, окрім України, річ!

Чому ж тоді дивуватися, що навіть через вісім років незалежності України є регіони, де української мови в школах майже немає. Зокрема, в Донецькій області українських шкіл аж 4%, зокрема в Макіївці – 1,6%, Маріуполі – 2%, Ясинуватій і ряді інших міст – жодної.2 У самому Донецьку лише в 1999 – після трьох років гострої дискусій – відкрили першу українську гімназію, та й те відкриття перетворили на трагікомічний фарс завдяки пікетуванням "на захист" російської мови. У Криму існує лише одна українська гімназія в Сімферополі, поневіряння котрої у пошуках приміщення можуть бути яскравим прикладом справжнього ставлення місцевої влади до української освіти. Розуміючи, що зовсім відмовитися створювати українські школи ризиковано, голова Верховної Ради Криму Л.Грач запропонував не вводити українську до існуючих шкіл, а будувати для неї нові школи. І хоча б половину коштів повинен виділити сам Київ, оскільки йому це потрібно більше, аніж представникам кримської влади. Розрахунок комуніста Л.Грача точний: у держави коштів немає. Якщо хтось вважає, що українська громада Криму єдина у своїх проблемах, то нехай не обманюється. Наприклад, у місті Ізюм на Харківщині з 50 тис. населення українці

1 Культура і життя. – 1989. – 5 листопада.
2 Мушкетик Ю. Не так тії вороги // Літературна Україна. – 1999. – 18 березня.

становлять більшість, однак українська школа лише одна. У Чернігові, за словами Ю.Мушкетика, за повоєнних радянських часів не лишилося жодної української школи, після 1991 р. відкрили декілька, але зараз повернулися до "здобутків" повоєнного радянського часу.1 Отже, статистичні цифри розширення українських мовних обріїв формуються переважно за рахунок західних областей, де влада Москви існувала не так довго, тому почалося швидке відродження.

Проте не можна казати, що все так погано. Значно ліпшими є справи там, де місцева влада приділяє належну увагу розвитку української шкільної освіти. У Києві на 1990 р. з 310 середніх шкіл українськими були тільки 45 (це 34 тис. дітей – тобто 10% школярів міста). У 124 школах навчання проводилося російською мовою, ще 141 школа значилася "змішаною". Міська рада ще до проголошення незалежності України вирішила повернути дітям рідну мову. Протягом наступних семи років питома вага учнів, які навчаються українською збільшилася до 87%, а в початкових класах 1998 року вже 96% дітей вивчають українську.2 Загалом по Україні на 1998 р. 75,5% шкіл були українськими (дивися додаток №13). Проте вивчення української мови як державної поступово впроваджується й у інших національних школах поряд із вивченням їх рідної мови. Ось як виглядає кількість годин за тиждень на предмети мовно-літературного циклу в школах з неукраїнською мовою навчання:3

У школах з 6-денним навчальним тижнем

Обов'язкові предмети   Класи  5  6  7  8  9  10 11
Укр. мова і література 5  5  4  4  4  4   3
Рідна і зарубіж. Література 3  3  3  3  3  4   4
Рідна мова 3  2  2  2  2  1   1

У школах з 5-денним навчальним тижнем

Обов'язкові Предмети    Класи  5    6  7  8  9  10  11
Укр. мова і література 4,5  4  4  4  3  3,5  3
Рідна мова і література 5,5  5  4  4  4   4   4

1 Там само.
2 Голібардов Є. "Русская общіна" фактично не визнає права українців на побудову Української держави // Вечірній Київ. – 1998. – 23 жовтня.
3 Таблиці взято: Освіта України. – 1999. – 22 верес
ня.

Міністерством освіти України спеціально розроблені програми вивчення української мови у школах з різними мовами навчання: дві програми для російських шкіл (для 1-3 та 5-11 класів), 3-ступеневий курс державної української мови для угорських шкіл, відповідна програма для румунських шкіл. Розробляється та видається чимало посібників і підручників. Зокрема, "Буквар", "Чарівне слово", "Жайворонок. Усне мовлення", "Українська мова" для різних класів…

Загалом не слід забувати, що сили, кошти, увага, надані українській школі, ніколи не пропадуть марно. Адже вони вкладаються у створення патріотичного покоління, котре має цементувати всі цеглинки нашої державної будівлі.

Вища освіта. Значення вищої освіти важко переоцінити. Саме вона безпосередньо формує особистість майбутньої еліти нації. Відсутність такої еліти автоматично знімає питання про державність такої нації, тому не дивно, що і за Російської імперії, і за СРСР української вищої освіти практично не існувало. У зв'язку з цим у Законі про мову 1989 року вперше закладалася вимога одержання в Україні вищої освіти українською мовою. Адже тільки за цієї умови вона могла вважатися справді українською.

Зрозуміло, що наприкінці 80-х pp. негайний перехід вищої освіти на українську мову викладання був неможливий просто технічно, тому закон виявився досить поміркованим у цій справі. Допускалася підготовка національних кадрів для етнічних меншин у вищих навчальних закладах України їхніми рідними мовами, але незалежно від цього в ст.28 закону стверджувалося:

"В усіх групах з російською мовою навчання та не україномовних навчальних закладах, незалежно від їхнього підпорядкування, забезпечується вивчення української мови".1

Що ж, немає слів! І статус державної за українською мовою збережено, і права представників інших національностей враховано. Проте чи виконується насправді Закон про мови у його розділі щодо вищої школи попри всі оптимістичні звіти-заяви ректорів та деканів вищих навчальних закладів, попри офіційну статистику?

Якщо зважати не на "середній показник", котрим оперує статистика, а на реальний стан справ, то загальна картина виглядає не вельми привабливо.

1 Культура і життя. – 1989. – 5 листопада.

За тими ж статистичними довідниками, якщо хоч один викладач у вузі читає лекції українською мовою (часто це курс "Ділова українська мова"), то вуз зараховується до тих, де викладання провадиться українською мовою. Навіть за таких умов є 26 вищих навчальних закладів на сході та півдні України, де українська мова на повному нулі.1

Вже давно стало системою піднесене до рангу вияву демократії порушення Закону про мови, коли лектор перед початком занять ставить студентам практично безальтернативне питання: "На каком языке вам читать – на русском или украинском?" Голова обласної "Просвіти", доктор фізико-математичних наук, професор Харківського університету А.Кіндратенко на конференції просвітян "Мовно-освітня ситуація в Україні на порозі третього тисячоліття" повідомляв про факти переслідування і звільнення з посад викладачів, котрі проводять заняття із студентами українською і готують підручники державною мовою. Та ще й наш президент ускладнив становище української мови, коли 15 червня 1999 р. доручив міністрові освіти В.Зайчуку забезпечити можливість складання вступних іспитів до державних вищих навчальних закладів України недержавною російською мовою з терміном виконання цього завдання до 20 липня того ж року.

Як результат, наприклад, у Донбасі всі досягнення українізації складаються із нечисленних українських груп на педагогічних спеціальностях Донецького державного університету, котрі орієнтовно складають третю-п'яту частину загального набору майбутніх педагогів. Додати до них ще 15 чоловік україномовної групи майбутніх юристів, 40 на обліково-фінансовому факультеті, а також створений у 1998/1999 навчальному році україномовний потік у Донецькому державному медичному університеті, – ото і будуть практично всі здобутки Закону про мови у Донбасі. До того ж на згаданому україномовному потоці майбутніх медиків (а це 6 академічних груп) українською читаються лише дві-три дисципліни.

Взагалі реальний стан із впровадженням української мови у вищій школі дуже подібний до середньої спеціальної освіти. Зокрема, статистичний збірник Міносвіти за 1998 р. подає середній

1 Мушкетик Ю. Вказана стаття.

показник навчання українською мовою у 7 хімічних технікумах країни – 16%. І всі ці відсотки дає один Калузький хіміко-технологічний технікум на Прикарпатті. В інших українською читаються у кращому випадку кілька гуманітарних дисциплін.1

Отже, між офіційною статистикою і справжнім станом речей з утвердженням державної мови існує велика різниця. Подібне становище вкрай небезпечне, оскільки наповнює процес втілення в життя Закону про мови злочинним формалізмом. Адже десять років, означених законом минули, однак перехід вузів на державну мову перебуває все ще на початковій стадії або відсутній зовсім. Понад півмільйона студентів – 35% – України навчаються російською мовою.2 Особливо це стосується восьми східних та південних областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської) разом із Кримом, де функціонують 47% вищих навчальних закладів України.3 Тобто майже половина вузів держави так і залишаються повністю російськомовними.

Україна буде і надалі ледве животіти, поки, нарешті, не прийде розуміння, що всі роки зволікання з впровадженням української мови до вищої освіти у необхідному обсязі є роками втрачених перспектив нашої держави. Адже затягується на невизначений час процес формування справжньої патріотичної еліти нації, котра повинна прийти на заміну "лучшим людям". А без неї неможливе досягнення прогресу в усіх сферах українського життя.

Суспільне мовне середовище.

Як відомо, за радянських часів влада активно стимулювала серед українців двомовність. Вона ставала дедалі масовішою, причому вимушеною, непропорційною. У переписах населення за мовною ознакою з'явилася спеціальна графа: українці, котрі вважають рідною іншу мову, неукраїнську. Крім того, з 10 млн. росіян України, за даними перепису 1979 p., 7 млн. не володіли мовою корінної нації. І завдяки офіційній політиці не ця меншість прилаштовувалася до більшості, а навпаки.

1 Там само.
2 Російську не утискають – навпаки // Голос України. – 2000. – 19 лютого.
3 Руженцева Є. Державна мова і вища школа в сучасній Україні // Літературна Україна. – 1999. – 10 червня.

Знаючи тільки українську, мовець постійно відчував інформаційний вакуум, комунікативну неповноцінність. З багатьох галузей суспільного життя українську мову було витіснено цілковито, а у деяких регіонах навіть із побуту. В результаті вона перетворювалася на щось академічне, далеке і непотрібне в реальному житті. А внаслідок заміни на практиці "суржиком" це вже був крок до повного зникнення співучої української мови. Надії на її повернення до всіх сфер суспільного життя з'явилися після прийняття Закону про мови, коли начебто зникли штучні обмеження. Одночасно декларувалася свобода вживання інших мов у всіх основних сферах суспільного життя Україні. Серед них преса, книгодрукування, телебачення тощо. Які ж зміни сталися?

Друкована продукція. Про справжнє становище тієї чи іншої мови у суспільстві найдостовірніше можна судити по її використанню у пресі та літературі. І, незважаючи на Закон про мови 1989 p., доводиться констатувати досить безрадісну картину.

На світанку незалежності України газета "Друг читача" 1992 року зафіксувала в державі 2277 (61,9%) російськомовних і 868 (38,1%) україномовних видань, тиражем відповідно 54,4 млн. (71,1%) і 21,5 млн. (28,3%) примірників. Російською мовою видавалися 264 переклади (95,7% тиражу), а українською тільки 24 – у 12 разів менше.1 Здавалося б, що у подальшому відбудуться зміни на краще поряд із побудовою української державності. Однак твердо встановилася протилежна тенденція.

За даними Міністерства інформації тираж україномовних видань за 1992-1994 pp. зменшився від 63 млн. 700 тис. до 14 млн. 700 тис. примірників – у 4,3 рази. З 400 газетних видань в Україні лише 103 (25%) були україномовними.2 Згодом дисбаланс на користь російськомовних видань зріс ще більше. Нині в Україні видаються 1,3 тис. російськомовних та близько 100 газет іншими мовами.3 І в результаті маємо ситуацію, коли в 1997-1998 pp. на 100 тисяч громадян України припадало 54 російських і лише 7 українських періодичних видань.4 При цьому всі старі центральні

1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Вказана праця. – С.69.
2 Демократична Україна. – 1995. -20 квітня.
3 У фарватері державної етнополітики України // Літературна Україна. -1999.-23 грудня.
4 Мушкетик Ю. Вказана стаття.

російські видання, аби одержати ліцензію на друкування і поширення в нашій державі, додали до своїх назв індекс "в Украине" ("Аргументы и факты" в Украине", "Известия" в Украине", "Московский комсомолец" в Украине" та інші), від чого українськими за змістом зовсім не стали. Як гриби після дощу з'явилися і власні російськомовні "всеукраинские газеты", котрі відзначаються толерантністю до українства не більше, ніж московські видання.

Найяскравіше гострота питання простежується під час аналізу ситуації в регіонах. У ряді південних і східних областей виходить одна чи не виходить жодної української газети. Зокрема, у Луганську до проголошення незалежності виходили три обласні газети, з яких дві українські: "Молодогвардієць" (з 1939 р.) і "Прапор перемоги" (з 1946 p.). "Тепер немає жодної", – констатував журнал "Україна" ще в 1991 р. Перейшла повністю на російську і найстаріша луганська газета, котра до 1929 р. друкувалася українською, а з повоєнних часів дублювалася нею. В Одесі на 73 російськомовні видання українською виходило у 1993 лише одне.1 У сусідній Донецькій області є одна україномовна обласна газета "Донеччина", але й та із мізерним тиражем. У Криму на кілька сотень тисяч українців є тільки єдина "Кримська світлиця", котру ви ще і не знайдете у продажу. Серед моря російських видань, враховуючи і прямо завезені з Росії, хіба що "Голос України" російською мовою складає кампанію "українізації Криму", про що так люблять спекулювати шовіністи.2 Переведена на російську газета "Дзержинець" – єдина в минулому українська газета Дніпродзержинська.

Навіть дані офіційної статистики досить красномовно характеризують ситуацію в інформаційному просторі України, де частка періодичних видань українською мовою у середньому становить 13%, а в ряді областей доходить до 5 і навіть 3%.3

Подібне спостерігається і на ринку книжкової продукції. Як зазначалося на форумі "Інформаційний простір і безпека України", що відбувся у Києві 14 червня 1995 р., на 10 книжок у нас

1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Вказана праця. – С.65.
2 Див.: Людний Ф. Українізація по-кримськи // Урядовий кур'єр. – 1999. – 9 жовтня.
3 Документи – антиукраїнські за змістом // Літературна Україна. – 1999. – 4 квітня.

припадає лише одна українська.1 У 1998 р. з кожних 8 виданих в Україні книг 7 були російськомовними.2 І україномовні тиражі продовжують падати. Тільки за 1999 р. вони зменшилися в 2,5 рази.3

Це пов'язано із відсутністю належної уваги з боку держави. Під час "українізації" 20-х pp. українське книгодрукування не отримувало відповідної матеріальної бази. Як наслідок – "ножиці" цін на друковану продукцію різними мовами (у середньому українська книжка коштувала втричі дорожче за її російський аналог). У 1927 р. Полтавська центральна книгозбірня видавала читачам понад 144 тис. книжкових одиниць, з них українською мовою лише 22 тис. (15%).4 Сьогодні ситуація повторюється. Якщо на початку 90-х pp. українське книгодрукування мало деякі податкові пільги з боку держави порівняно з іншомовною літературою, то після шахтарських страйків уряд у пошуках додаткових коштів скасував ці пільги. Тепер видавці змушені платити загалом більше десяти податків та обов'язкових платежів до державного бюджету. Внаслідок цього українська книжка, як і у 20-ті pp., при слабшому поліграфічному оформленні коштує вдвічі дорожче за російську, надіслану аж з Москви через Ростов, Волгоград, Воронеж, Мінськ, а то й з Красноярська чи Оренбурга. Коли навіть у Львові в книгарнях і кіосках домінує російська книжка, до того ж не найкращої якості, то що ж тоді можна казати про східні та південні області України? І пов'язане це не з відсутністю попиту на українську книжку, а з відсутністю її як такої. Комерційні видавництва, зацікавлені у продажі своєї продукції, надають перевагу російськомовній книжці через її нижчу ціну та ширший ринок збуту (російськомовну літературу можна і поза Україною продати).

Подібне становище веде до різко негативних наслідків:

1) зменшення кількості літератури на державній мові, втрата культурного коріння, продовження русифікації українців;
2) подорожчання книг для українських споживачів;
3) переведення процесу виробництва книг українськими видавцями до Росії, що робить неможливим розвиток ринку друкарських послуг в Україні;
4) дефіцит учбової літератури і, як наслідок, загальне погіршення освітнього рівня населення;
5) комерціалізація книговидання за рахунок зменшення кількості високоякісної літератури, яка висвітлює найкращі культурні досягнення;
6) неможливість публікації молодих авторів, котрі могли б внести істотний вклад у розвиток української та світової культури;
7) нестача "нових технічних і довідкових видань, що спричиняє зниження науково-технічного потенціалу країни.

1 Іванченко Р. Вказана стаття.
2 Мушкетик Ю. Вказана стаття.
3 Ганжа Л. Аутодафе для української книжки // День. – 2000. – 23 березня.
4 Полтава. Історичний нарис. – С.149.

Знайти ж українську книжку в бібліотеках також складно, оскільки бібліотеки з часів СРСР зросійщені на 80%.1 До послуг росіян 24 382 масові та універсальні бібліотеки сукупним фондом понад 240 млн. примірників книг і журналів. У 367 бібліотеках України додатково ще є відділи літератури мовами національних меншин.2 Становище настільки гостре, що незабаром вже українську книжку потрібно буде розшукувати в таких відділах серед моря російської літератури в наших бібліотеках. Державна програма українського книговидання не профінансована, тому залишилася фікцією. Створений на руїнах колишнього Держкомвидаву Держкомітет з інформаційної політики через постійні реорганізації так і не працював належним чином.

Залишається констатувати тільки одне: в становищі, яке склалося, винна державна політика, а точніше відсутність будь-якої політики на підтримку української книжки.

Електронні засоби масової інформації. Аналізуючи становище української мови у нашому телерадіоефірі, приходиш до однієї думки: незалежно від нашої державної "незалежності" знову так "исторически складывается", що русифікація набирає обертів після деякого призупинення через розвал СРСР. І це нагадує зовсім не стихію, а послідовну реалізацію чітко спланованої програми.

1 Документи – антиукраїнські за змістом // Літературна Україна. – 1999. – 4 квітня.
2 У фарватері державної етнополітики України // Літературна Україна. -1999.-23 грудня.

Майже дві третини загального трансляційного часу радіо- і телеканалів зайнято російськими передачами і фільмами. Частка українських фільмів в інформаційному просторі України становить якихось 2%(!).1 За словами народного депутата України П.Мовчана, члени "Просвіти" підрахували відсоток української мови на різних радіоканалах в країні: "Гала-радіо" – до 5% української музики і 20% україномовних радіопередач, радіо "Довіра" – 5 і 0% відповідно, "Наше радіо" – 5 і 10%, "Просто-радіо" – 3-5 і 0%, "Радіо-Рокс" – 10 і 0%, радіо "Київські відомості" – 10 і 20-30%, радіо "Люкс" – 30 і 80% (єдине позитивне виключення із загалу), "Русское радио" – 0% української музики і слова. А в таких регіонах, як Крим, радіопередачі російською мовою становлять 88,6%, у Севастополі – 100%.2 На каналах телебачення україномовними є лише 18% передач.3 На дев'ятому році незалежності навіть у столичному Києві немає жодного повністю україномовного телеканалу, хоча, наприклад, у Варшаві польськомовних каналів аж 26.4 Виключно російською мовою працюють 90% недержавних телеканалів країни, не враховуючи того, що наша територія охоплена ще й трансляційною мережею російського телебачення за рахунок Української держави. І пропагуються там відверто антиукраїнські ідеї в руслі "как вернуть Украину к нам".5 Прикметно, що російській естраді віддані майже всі українські телеканали. Особливо яскраво ми спостерігали це під час недавніх новорічних святкувань на телебаченні. Між піснями у коротких інтерв'ю російські зірки клялися у дружбі, любові до України, висловлювали тугу за минулим, непомітно нав'язуючи думку про абсурдність державної незалежності України, як і будь-якої окремішності від Росії.

Щоб потрапити на українське телебачення разом з російськими зірками, поквапилися перейти у своїй творчості з української мови на російську деякі наші естрадні виконавці. У той же

1 Документи – антиукраїнські за змістом // Літературна Україна. – 1999. – 4 квітня.
2 Іванченко Р. Вказана стаття.
3 Звернення до депутатів Держдуми Росії // Урядовий кур'єр. – 2000. – 29 лютого.
4 Ковальчук А. Як розмовляємо, так і живемо // Народна газета. – 2000. – 30 лютого.
5 Див.: Білкей В. Імпортний шовінізм на телеекрані // Народна газета. -1999.-№10.

час від показу народного мистецтва телебачення відмовляється під тиском критиків "шароварщини" (між іншим, наприклад, австрійці чи інші європейці зовсім не вважають свій фольклор чи музику Й.Штрауса анахронізмом). От і виходить, що українська культура з ефіру всіляко усувається, або ж підмінюється різними "кроликами", "довгоносиками" чи "Верками Сердючками", від яких можна почути лише дурнуватий "суржик", котрий принижує українську мову та глузує з неї. Останні сторінки "всеукраинских газет" заповнюють анекдоти про українську мову (спробуйте знайти щось подібне у російських газетах про "великий и могучий"). Малоросійська меншовартість опанувала інформаційний простір, хоча на словах всі засоби масової інформації дуже підтримують сучасну владу, щоб та закривала очі на їхнє загальне антиукраїнське спрямування. Бувають дні, коли навіть на Першому національному телеканалі панує російська мова. Щоденні дитячі телепередачі "Вечірня казка" все більше українськими залишаються тільки за назвою, а не за сутністю. Адже її найцікавіша частина – це мультик, та саме мультиплікаційні фільми переважно російськомовні, наче не Україна була серед найбільших виробників цієї продукції в СРСР. Щоб було зрозуміло, про що йдеться, нагадаємо: людина на 70% формується до 7-річного віку. Саме в цей час в основному визначається її психічна структура, і тому світова педагогічна практика до найвагоміших золотих правил педагогіки занесла неодмінне навчання і виховання рідною мовою. Радянська влада це добре розуміла, коли переводила геть усі дошкільні дитячі заклади на російську мову. Ще й зараз в Україні діє 3000 таких російськомовних закладів, а з екранів УТ-1 під виглядом казки щовечора відбувається такий собі всеукраїнський примусовий урок російської мови для наших дітей.1 Додамо сюди ще нестачу україномовної дитячої літератури, яка складає лише четверту частину тиражу.2

Створюється така ситуація, щоб вухо звичайного громадянина звикало до "общепонятного". У якийсь момент проблем з остаточним переходом до російської в нього вже не виникне, адже все середовище навколо нього "исторически" російськомовне. Інакше як формою "мирної" русифікації українського народу це не назвати.

1 Див.: Голуб І., Куєвда В. Телерусифікація, або "Одна мінус одна" // Вечірній Київ. – 1999. – 7 грудня.
2 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Вказана праця. – С.69.

А, можливо, слід уже говорити про духовну агресію проти українського народу, інформаційну війну проти нашої держави. Нам ненав'язливо втовкмачують: без російських новин жити не можна; російська культура нам завжди буде ближчою, аніж "західна", тобто європейська. Будь-які спроби змінити становище наштовхуються на галасливе репетування про "насильницьку українізацію". Проте насправді в сучасній Україні вже варто захищати і рятувати саме українську мову. Адже на зміну масштабним царським та радянським хвилям русифікації прийшла нова – значно хитріша і від цього небезпечніша. "Здобутки" колоніального становища не тільки збереглися майже повністю, а й примножуються. Як справедливо зазначає І.Дзюба, на зміну гаслові "Коммунизм говорит по-русски" прийшло модифіковане "Бизнес говорит по-русски" (і, додамо, трохи англійською).1 Принаймні українські магнати, незалежно від національної приналежності, фінансують саме російськомовні проекти, видання, культурні заходи. Незалежна Україна непомітно перетворюється на такий собі специфічний російський регіон з мішаною "суржиковою" мовою та перевагою російської культури, інкорпорація котрого до Росії та наступне "відчищення" стануть лише справою часу.

* * *

Справжнє небезпечне становище української мови в сучасній Україні все більше зрозуміле навіть тим, кого раніше в особливому українському патріотизмі не можна було запідозрити. Зокрема, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації В.Алексєєв неодноразово виступав з гнівними статтями на захист російської мови від утисків з боку "українізаторів". Чого вартий хоча б поданий ним у порядку законодавчої ініціативи проект "Постанови Верховної Ради України "Про особливий порядок застосування російської мови на території України" від 1997 p., де пропонувалося узаконити всі ті засоби та методи русифікації, що діяли за СРСР:

1 Дзюба І. "І сьогодні державно незалежна Україна" // Народна газета. – 1999.- №1.

державний статус російської, титульний статус російській нації в Україні, розвиток російської мови в Україні за державний рахунок, свобода вибору мови навчання, як за хрущовських часів… Реалізація подібних вимог стала б останнім цвяхом у домовину української мови, якщо подивитися на сучасну констатацію її становища тим же Алексєєвим:

"Та якщо відкинути емоції і звернутися до мови цифр, то в галузі власне культури бачимо ситуацію безрадісну: кількість назв виданих 1997 року українських книг і брошур впала до рівня 1958 року, а сумарний їх наклад – до рівня 1940 року.

Не краща ситуація і з газетами: якщо 1991 року сумарний наклад україномовних газет становив 2,33 млрд. примірників, то до 1996 року їх кількість знизилася до 0,64 млрд. примірників, що в 1,3 рази менше, ніж у 1960 році! І вже зовсім підкосило "національне відродження" україномовні часописи: з 80,9 млн. примірників у 1991 році до 13,5 млн. примірників у 1996 році. Нині – ще гірше.

Інколи чуємо заперечення: мовляв, нестачу друкованої продукції можна поповнити електронними засобами масової інформації. Але в цій сфері ситуація просто таки трагічна: за даними Міністерства культури і мистецтв України, виробництво українських художніх, телевізійних і короткометражних фільмів упало з 75 у 1985 році до 3 – у 1998-му, а науково-популярних і хронікально-документальних – з 393 до 7 за цей самий строк."1

Таким чином, тверезий неупереджений аналіз становища, яке склалося, свідчить: Закон про мови 1989 року і Державна програма розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року залишилися невиконаними. Загроза українській мові за цей час, навпаки, збільшилася. Варто уже непокоїтися про повторення в Україні сумної долі ірландської мови. Попри всі намагання уряду, формалізм із запровадженням державної мови в освіті, діловодстві, інших сферах призвів до продовження мовної асиміляції ірландців. Преса, електронні засоби масової інформації, театр, кіно, церква так і залишилися англомовними, остаточно загнавши ірландську мову в Ірландії у вузьке побутове "гетто".

1 Алексеев В. Інтеграція: тенденція розвитку // Голос України. – 1999. – 23 листопада.

Однак, посипати голову попелом і плакати не варто, адже українська мова за весь вік свого життя майже не знала сприятливих умов. Потрібно вести боротьбу за їх створення, і для цього варто знати сучасні методи дій русифікаторів.