Початкова сторінка сайта ТВОЯ МОВА;

5. Рівноправність мов по-більшовицьки.

Я вірив комуні
-Цього не таю
-Та прозрів я від болю
За мову свою.
Д.Павличко.

Поза всякими сумнівами, лідер більшовиків В.Ленін належить до геніїв XX ст., проте злих геніїв. Не було в історії інших діячів, котрі б так ґрунтовно розробили проблеми боротьби за владу та реалізували їх на практиці. Будь-які справи цей апологет революції розглядав лише в цьому контексті.

Однак партія російських більшовиків РСДРП(б) у перші часи свого існування порівняно з деякими іншими політичними організаціями (наприклад, лівими есерами) на загал не вважалася радикальною. Висловлювання її лідера свідчили про його начебто демократичні вподобання. У роки боротьби проти царату він виглядав союзником українського руху в боротьбі за національні права нашого народу, коли різко критикував "шайку Романових, Бобринських, Пуришкевичів" за їхню політику придушення України під виглядом "защиты отечества" великоросів. "Не може бути вільним народ, котрий пригнічує чужі народи", [К.Маркс і Ф.Енгельс. Твори. – Т.18. – С.488.] – цитував Ленін Енгельса й додавав, що швидкий економічний розвиток Великоросії вимагає звільнення країни від насильства великоросів над іншими народами.

Ленін прекрасно розумів глибинну сутність мовного питання. Мову і територію він називав "вічними" в понятті батьківщина, підкреслюючи цим їх значення серед найважливіших ознак нації, батьківщини. А оскільки "державна" російська мова була серед засобів насильницької русифікації пригноблених царатом народів Росії, то боротьбу українського народу проти царату Ленін прямо визначав як рух "…до свободи і до рідної мови…" [Ленін В.І. Твори. – Т.23. – СІ 13.].

Національне відродження після повалення царату, як і боялися російські "майже-Бісмарки", призвело до відновлення державницьких прагнень українського народу. Ленін на шляху до влади і тут також намагався виглядати найбільшим демократом, беззастережно підтримавши устремління українців. У своїх червневих 1917 року статтях "Україна" та "Україна і поразка правлячих партій Росії" він, зокрема, наголошував: "Ні один демократ не може також заперечувати права України на вільне відокремлення від Росії: якраз беззастережне визнання цього права одно тільки й дає можливість агітувати за вільний союз українців і великоросів, за добровільне з'єднання в одну державу двох народів" [Ленін В.І. Повне зібрання творів. – Т.25. – С.71.]. "Але саме для того, щоб цей союз був добровільним, російський робітник, … стоїть зараз за право відокремлення українців, не нав'язуючи їм своєї дружби, а завойовуючи її ставленням як до рівного, як до союзника і брата в боротьбі за соціалізм" [Ленін В.І. Повне зібрання творів. – Т.25. – С.71.]. Згодом "Декларація прав народів Росії" Раднаркому (РНК) Радянської Росії закріплювала право народів на вільне самовизначення аж до відокремлення.

Однак на практиці все це залишилося словами, котрі були викликані тактичними міркуваннями більшовиків. З точки зору ленінської теорії національні рухи оцінювалися як перехідне явище буржуазного характеру: "Генеральні штаби в теперішній війні (1-й світовій – авт.) ретельно намагаються використати всякий національний і революційний рух у таборі їх супротивника… Ми були б дуже поганими революціонерами, якби у великій визвольній війні пролетаріату за соціалізм не зуміли б використати всякого народного руху проти окремих лих імперіалізму в інтересах загострення і розширення кризи" [Білас І. Передумови червоного терору // Військо України. – 1993. – №12. -С.71.]. При цьому більшовики виходили з проголошеної в "Комуністичному маніфесті" Маркса ідеї про те, що "робітники не мають батьківщини". Захоплення і утримання влади – ось що вважалося головним лейтмотивом їхньої діяльності, і для цього були в нагоді будь-які засоби.

З приходом до омріяної влади більшовики відкинули старі гасла. Розмови про права українського народу на самовизначення припинилися, бо тепер в РСДРП(б) запанував інший підхід. Однієї Росії більшовикам було мало, робився замах на весь світ. "Ми хочемо якомога більшої держави, – писав Ленін, – якомога тіснішого союзу, якомога більшого числа націй, що живуть у сусідстві з великорусами… Ми хочемо революційно-пролетарської єдності, з'єднання, а не розділення" [Ленін В.І. Твори. – Т.26. – С146.].

Більшовицькі бажання великої держави зрозумілі, адже світова революція тягнула за собою світову війну з буржуазією, і тут доводилося думати про наявність для цього достатніх ресурсів. Зокрема, Ленін у панічній телеграмі до Києва повідомляв Раковського та Йоффе: "Абсолютно невідворотна загибель всієї революції без швидкої перемоги в Донбасі" [Ленин В. Воєнная переписка. – М., 1956. – С.137.]. Л.Троцький у своїх інструкціях комуністичним агітаторам казав просто: "Пам'ятайте також, що так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України немає Росії. Без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі, Чорного моря Росія існувати не може: вона задихнеться, а з нею і радянська влада і ми з вами." [Українська революція і державність. – К.,1998. – С.204.]. Свердлов З березня 1919 р. у Харкові однозначно заявив: "Ви знаєте, що порятунок всієї революції – не тільки російської, але й міжнародної знаходиться в руках України?" [Романчук О. Ультиматум. – К.,1990. – С.9.].

Така позиція більшовиків стане зрозумілою, якщо врахувати економічне значення України для Росії. Воно і в ті роки було мало не визначальним. Так, у розпалі імперіалістичної війни (1915-1916 pp.) з України на заводи Росії надходило 96,7% прокату, 68% сортового металу, 99% двотаврових балок і швелерів, 53% солі, 81% олова, 90% срібла… Влітку 1918 р. господарники Росії говорили про велику скруту, пов'язану з втратою разом з Україною 92% всього виробництва цукру, 65% – чавуну, 77% -вугілля, не говорячи вже про хліб [Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу. Критика історичного досвіду. – К., 1996. – С.245.].

Виходячи з цього, більшовики перейшли до відкритого наступу проти України. З грудня 1917 р. російський РНК ухвалив "Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради". Цей ультиматум виявив лицемірство і агресивність російських більшовиків щодо України. На його початку стверджувалося таке: "…Ми, Рада Народних Комісарів, визнаємо Українську Народну Республіку, її право зовсім відокремитися від Росії або вступити в договір з Російською Республікою на федеративних чи тому подібних відносинах між ними. Все, що стосується національних прав й національної незалежності українського народу, визнається нами, Радою Народних Комісарів, у той же час, без обмежень і безумовно" [Ленін B.I. Повне зібрання творів. – Т. 35. – С. 137.]. Але після чотирьох незаконних щодо незалежної держави вимог наприкінці ультиматуму знаходилася справжня його суть: "У випадку неодержання задовільної відповіді на ці питання протягом терміну – сорока восьми годин, Рада Народних Комісарів буде вважати (Центральну – авт.) Раду в стані відкритої війни проти Радянської влади в Росії та на Україні" [Ленін B.I. Повне зібрання творів. – Т. 35. – С. 139.].

Після цього РНК приступила до перших конкретних дій. Зазнав розгрому революційний штаб українських військових частин м. Петрограда, котрий категорично вимагав від РНК визнати право України на самовизначення аж до відокремлення. 8 керівників штабу заарештували, а з україномовних книжок червоногвардійці розклали вогнище. Портрету Тараса Шевченка роботи Трутовського повиколювали очі. У Мінську, Рославлі під Смоленськом, Петрограді, Москві, Ризі страчували українських військовиків за вірність Центральній Раді й спробу повернутися до України [Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1922 pp. – К., 1998. – С.21.].

Згодом те саме чекало українство і в самій Україні, коли туди вдерлася банд.гвардія полковника Муравйова. Ці "північні дружини" з Москви, Іваново-Вознесенська, Воронежа і петроградських матросів співали, просуваючись на Київ:

Эх, яблочко,
сбоку красное,
Что Украине конец
-Дело ясное…

Вони вчинили страшний погром, намагаючись терором задавити в українських головах саму думку про опір Радянській (тобто закамуфльованій російській) владі, до ідеології котрої поступово органічно увійшов великодержавний російський шовінізм. Муравйов прямо говорив у своєму наказі: "Цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів, і там, де її встановлюємо, за будь-яку ціну підтримуємо її силою цих багнетів" [Тараненко М., Шевчук В. Історія української державності. – К., 1999.-С.317.].

У той час самої української мови було достатньо для знищення людини. "Досить згадати розстріли червоногвардійцями в Києві, Полтаві й інших містах людей за їх українську мову, за знайдений папірець нею написаний…" – це із статті Василя Блакитного у газеті "Вісті ВУЦВК" від 3 червня 1921 р. Більшовик В.Затонський згадував: "Можливо, ба навіть напевно, постраждали неповинні – у такому ділі всяке буває… Я сам мало не загинув: серед білого дня мене один із наших патрулів зупинив. Я йому показав посвідку члена Українського Уряду, написану мовою українською, з печаткою Всеукраїнської Центральної Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів.

Мені кажуть:
Га, спіймався голубе!

Та й тут же таки, мабуть би, розстріляли, – тоді ж це просто на вулиці робилося, – коли б, на щастя, у другій кишені не було другого мандата – члена Раднаркому РРФСР за підписом Ілліча… Як пригадую, влетіло й М.О.Скрипникові… Знову-таки якийсь випадок урятував нам Миколу Олексійовича" [Романчук О. Вказана праця. – С.52.].

Приховуючи агресію, РНК, ВЦВК, ЦК РСДРП(б) Росії у зверненні від 8 грудня 1917 р. (тобто одразу після ультиматуму) відверто блюзнірствували: "Брати українці, вас запевняють, ніби ми виступаємо проти самовизначення України. Це – брехня! Ми ні на хвилину не думаємо замахуватися на права України. Революційний пролетаріат один лише зацікавлений у тому, щоб за всіма націями було забезпечене право на самовизначення аж до відокремлення." [Тараненко М., Шевчук В. Історія української державності. – К., 1999.-С.317.]. Але через деякий час, коли в Україні вже буде вдосталь більшовицьких військ, Москва відкине прикриття і покаже справжнє обличчя. Раднарком Росії 24 грудня 1918 р. просто відкликав визнання УНР: "…Україна не визнається більше Радянським Урядом Російської Республіки самостійною державою". [Белебеха І. Україна і комунізм у злочинних особах: Хто ми? Хто нами керував? Що ми за нація? // Українська газета. – 1999. – № 7.]

* * *

Події 1918 р. продемонстрували більшовикам неможливість утримання України однією лише військовою силою. Більшовики не одержали в Україні підтримки, оскільки з самого початку вважалися тут чужими. Затонський констатував реальність так: "Наше становище тут (тобто в Україні – авт.) погіршується тим, що ми представляємо собою партію великоросів" [Діяк І. Хто захистить наш народ і державу: Комуністична партія України чи Українська комуністична партія? – К., 2000. – С.9.]. Один з майбутніх членів ЦК КП(б)У Г. Пятаков зазначив: "Працювати (в Україні – авт.) під назвою російських більшовиків дуже важко, і це відштовхує від нас маси" [Діяк І. Хто захистить наш народ і державу: Комуністична партія України чи Українська комуністична партія? – К., 2000. – С.9.].

Тому більшовики в черговий раз змінили тактику. Ставка тепер робилася на створення різноманітних структур з українським виглядом, але підпорядкованих Москві. З тих же міркувань ЦК РКП(б) перестав заперечувати ідею створення партії більшовиків України, в котрій вбачали надійний інструмент забезпечення свого керування Україною. У липні 1918 р. в Москві відбувся І з'їзд КП(б)У, де ця парторганізація, нарешті, утворилася в якості складової частини РКП(б). У постанові ЦК КПУ "Про 60-річчя встановлення Радянської влади в Україні" прямо вказувалося: "Комуністична партія України утворилась на основі ленінських ідеологічних, організаційних і тактичних принципів як одна з організацій єдиної РКП(б), її бойовий загін" [Радянська Україна. – 1977. – 27 листопада.].

В одностайно ухваленій І з'їздом КП(б)У резолюції "Україна і Росія" була викладена мета її створення: "І з'їзд Комуністичної партії України вважає, що завданням нашої партії на Україні є, порвавши рішуче з помилками минулого, боротися за революційне об'єднання України з Росією на началах пролетарського централізму в межах Російської Радянської Соціалістичної Республіки на шляху до створення всесвітньої пролетарської комуни." [Буценко Ф. У дні Першого з'їзду більшовиків України. // Спогади про Перший з'їзд КП(б)У. – К.,1958. – С.42-43.]. Через деякий час II з'їзд КП(б)У підтвердив "об'єднання України з Росією" своїм головним завданням.

Окрім партійних структур постали й державні радянські. У листі до головнокомандуючого Червоною Армією РСФРР Вацетіса, датованому 29 листопада 1918 р., Ленін так пояснював причини появи Українського Радянського Уряду: "З просуванням наших військ на захід і на Україну створюються обласні тимчасові радянські уряди, покликані зміцнити ради на місцях. Ця обставина має ту хорошу сторону, що позбавляє змоги шовіністів України, Литви, Латвії, Естляндії розглядати рух наших частин як окупацію і створює сприятливу атмосферу для дальшого просування наших військ. Без цієї обставини наші війська були б поставлені в окупованих областях у нестерпне становище і населення не зустрічало б їх як визволителів" [Українська революція і державність. – СІ75.].

Однак проголосити ці органи українськими не означало, що український народ автоматично сприйме їх за такі. Укомплектовані переважно етнічними росіянами та євреями, вони і надалі були чужими для українців. Наприкінці березня 1918 р. австро-угорські представники так оцінювали більшовицький рух в Україні: "Партія більшовиків України рекрутується не із уродженців України. Паралельна Рада у Харкові сформована з команди інституту Смольного. Українці в основному – соціалісти, зате росіяни і євреї здебільшого більшовики, їхня мета – об'єднання з Росією" [Держалюк М. Вказана праця. – С.94.]. Варто зазначити, що на І з'їзді КП(б)У в Москві серед 65 делегатів від 4264 членів партії українцями були лише 3,2% [Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – С.104.]. І це на ЗО млн. населення України! Через це Москва намагалася надати своїм кадрам хоча б сценічного українського вигляду. Наприклад, Ленін особисто заборонив Антонову-Овсієнку називатися Антоновим.

Зрозумівши обстановку, Ленін задля перемоги у війні знову-таки з міркувань тактики стосовно національного питання в Україні підкреслював необхідність "особливо енергійно боротися проти залишків (іноді несвідомих) великоруського імперіалізму і шовінізму у "російських" комуністів… саме в національному питанні, як порівняно мало важливому.., йти на поступки" [Ленін В.І. Повне зібрання творів. – Т.30. – С.243.]. Офіційне ставлення більшовицької влади до української культури викладалося у резолюції ЦК РКП(б) "Про Радянську владу на Україні": "Зважаючи на те, що українська культура (мова, школа і т.д.) протягом віків придушувалася царизмом і експлуататорськими класами Росії, ЦК РКП ставить в обов'язок усім членам партії всіма засобами сприяти усуненню всіх перешкод до вільного розвитку української мови і культури…Члени РКП на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою, всіляко протидіючи спробам штучними засобами відтіснити українську мову на другий план, прагнучи, навпаки, перетворити українську мову в знаряддя комуністичної освіти трудових мас. Негайно ж повинні бути вжиті заходи, щоб в усіх радянських установах була достатня кількість службовців, які володіють українською мовою, і щоб надалі всі службовці вміли розмовляти українською мовою." [В.І.Ленін про Україну. – 4.2. – К., 1970. – С.359-360.]. Однак змінивши ЦК РКП(б) на ЦК КП(б)У, Москву на Київ, російське прізвище на українське радянські функціонери не перетворювалися на українців, бо не знали української мови. А це одразу впадало у вічі, тому Ленін наказував Сталіну в телеграмі від 22 лютого 1920 р. до Харкова: "Необхідно негайно завести перекладачів в усіх штабах і військових установах, зобов'язавши безумовно всіх приймати заяви і папери українською мовою. Це безумовно необхідно – щодо мови всі поступки і максимум рівноправності." [Білодід І. Вказана праця. – С.34.].

Все це були показні тактичні кроки для залучення до лав КП(б)У українських "лівих" задля збільшення чисельності Компартії України й внесення розколу до лав українських державників, де також переважали "ліві" різного ґатунку. Словоблуддя більшовиків завжди слугувало лише для камуфлювання їхніх справжніх намірів.

Тим часом практичне ставлення більшовиків до української мови втілювалося у зовсім інших словах. Уже згадуваний вище один із керівників КП(б)У Г.Пятаков ще у 1917 p. відверто заявляв, буцімто "й думки не може бути про якусь там Україну, тому що все це-вигадки націоналістів" [Романчук О. Вказана праця. – С 10.]. Пятаков вважав гасло самовизначення націй реакційним, а існування національних держав – минулим етапом. Відряджений з Москви головою українського радянського уряду за рішенням ЦК РКП(б), прийнятим на засіданні 16 січня 1919 р., колишній болгарський емігрант Х.Раковський проголосив лозунг диктатури російської культури в Україні. За словами голови московського партійного керівництва Л.Каменева, сказаними ним на II з'їзді КП(б)У, в Україні, Фінляндії, Польщі "гасло самовизначення націй перетворилося у зброю контрреволюції". Як зізнавався М.Скрипник, "для більшості членів нашої партії (тобто КП(б)У – авт.) Україна не існувала як національна одиниця" [Тут кується живий зв'язок між Сходом і Заходом // Голос України. – 1999. – 10 квітня.]. Навіть Ленін, який колись проголосив право українців на самовизначення включно до відокремлення, уже на VIII з'їзді РКП(б) заявив, що національні почуття, можливо, й існували раніше в Україні, але тепер вони викорчувані німцями, і навіть уголос висловив сумнів у тому, що українська мова справді є мовою мас.

Незадовго до цього Ленін мав зовсім протилежну точку зору: "Той не марксист, той навіть не демократ, хто не визнає і не відстоює рівноправності націй і мов, не бореться з усяким національним гнітом або нерівноправністю… Так само і великоруський марксист скотиться в болото націоналізму, не тільки буржуазного, але й чорносотенного, якщо він забуде хоч на хвилину вимогу повної рівноправності українців або їх право на утворення самостійної держави." [В.І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом. – С.48-49.]. Чим, як не проявами російського великодержавного шовінізму, прихованими під марксистськими ідеями, можна пояснити наведену вище позицію більшовиків?

* * *

Ухил до великодержавного шовінізму серед партійних та радянських керівників особливо проявився наприкінці громадянської війни. Синдром ображеної "великодержавної гідності" – за втрачені території України, Білорусії, Кавказу, Середньої Азії, Прибалтики, як колись за Польщу та Фінляндію – став властивий російським комуністам разом з широкими верствами населення Росії. Тоді значного поширення набула імперська психологія відродження "єдиної та неподільної" на більшовицькому підґрунті. І чим віддаленішою ставала перспектива світової революції, тим відчутніше виявляла себе тенденція до закріплення результатів революції хоча б у кордонах колишньої Російської імперії. Лідер Союзу російського народу, чорносотенець, монархіст В.Шульгін, який приймав у Миколи II зречення від престолу, ще у 1920 р. писав: "Прапор єдиної Росії фактично піднесли більшовики… Інтернаціонал виявився знаряддям розширення території… для влади, яка возсідає в Москві… Соціалізм змиється, але кордони залишаться… Російська мова во славу Інтернаціоналу знову посіла шосту частину суходолу… Байдуже хто.., Ульянов чи Романов, робитиме справу Іоанна Калити… щодо збирання докупи російських земель" [Білас І. Минуле – не сон, а страшна дійсність // Голос України. -1996. – 18 квітня.].

У 1920-1921 pp. КП(б)У зазнала великої чистки. З неї викинули практично весь український елемент, звинувачений в "націонал-ухильництві". їм на заміну із РСФРР їхали нові більшовики для зміцнення партійно-державного апарату. Підсумком такої кадрової політики РКП(б) стало те, що на 1 квітня 1922 р. серед членів КП(б)У українців було 11920 (23,3%), зате росіян – 27490 (53,6%), євреїв – 6981 (13,6%), поляків – 1241 (2,4%). На одного члена компартії України, котрий постійно користувався українською мовою, припадало семеро тих, хто розмовляв лише російською [Лизанчук В. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо // Народна газета. – 1999. – №10]. Українські комуністи (боротьбисти), спираючись на свої традиційні зв'язки з масами, передусім селянством, небезпідставно називали тоді КП(б)У "окупаційною партією гастролерів". Крім того, партійні організації армії та ЧК, що за чисельністю становили 30-40%о від кількості комуністів в Україні, у 20-ті pp. взагалі не підлягали партійному обліку в КП(б)У [Держалюк М. Вказана праця. – С.130.].

М.Бухарін і Г.Зінов'єв недаремно іменували КП(б)У "російсько-єврейською партією". До 1953 p., коли на посаду першого секретаря ЦК Компартії України допустили О.Кириченка, серед десятка партійних керівників не було жодного етнічного українця.

Аналогічне становище склалося в державних органах. Наприклад, у 1923 р. із 3702 відповідальних працівників губернського, окружного і районного масштабів українською мовою володіли лише 797 [Діброва С, Панчук М. Вогонь і попіл // Про минуле заради майбутнього. – К., 1989.-С.76.]. У колегіях наркоматів республіки налічувалося 47% росіян, 26% євреїв і лише 12% українців. Основна частина службовців у наркоматах складалася на 40% з євреїв, 37% – з росіян і тільки 14%о з українців [Лизанчук В. Вказана стаття.]. Серед студентів вузів УСРР в 1922 р. 41% становили євреї, 30% росіяни і лише 23% українці [Держалюк М. Вказана праця. – С.94.].

Шовіністи розглядали утворення СРСР як відновлення "Великої Росії" у більшовицьких межах. Будь-які спроби покращити становище української мови в УСРР наштовхувалися на опір влади. Причому ініціатива належала середній ланці партійно-радянського керівництва, а також колишнім царським чиновникам, залученим до роботи в якості фахівців. Спроби відстоювання прав української мови в Україні могли закінчитися підозрами в політичній неблагонадійності. Зокрема, голові уряду УСРР Х. Раковському належать такі слова: "Українські меншовики й есери жадають признання української мови в державних установах. Визнання української мови як урядової могло б означати панування української буржуазії та куркульства." [Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. – СІ33.]. Один з українців-делегатів дванадцятого партійного з'їзду розповідав про "високопоставлених товаришів з України", які свідчили, що "об'їздили всю Україну, розмовляли з селянами і в них склалося враження, що українська мова там не потрібна" [Білас І. Передумови червоного терору. – С.86.].

Така реакційна позиція перегукувалася з лиховісними Валуєвським циркуляром і Емським указом. Секретар ЦК КП(б)У Д.Лебедь навіть виступив з "теорією" боротьби в Україні двох культур – міської (російської) та селянської (української), в якій перемогти повинна перша. На жовтневому 1922 року пленумі ЦК КП(б)У Скрипник і Фрунзе піддали критиці положення Лебедя про витіснення в процесі історичного розвитку української культури російською, кваліфікуючи такий погляд як ухил до великодержавного шовінізму. Згодом Скрипник писав, що ці хибні погляди про "переборення української культури селянства та асимілювання її вищою російською культурою міста" в 1921 р. проповідував Зинов'єв [Бабій Б. Союз РСР і роль України в його утворенні. – К., 1972. -С122.]. Насправді, Зинов'єв виступив з ідеєю обмеження вживання української мови лише сільською місцевістю значно раніше, ще на V з'їзді КП(б)У 17-20 жовтня 1920 p., оскільки, мовляв, все одно кінцевою буде перемога "більш висококультурної російської мови". Зокрема, він змальовував завдання більшовиків у сфері культури в Україні наступним чином: "Зробити так, щоб ніхто не міг підозрювати, що ми хочемо заважати українському мужикові говорити українською мовою… Врешті-решт, через скількість років переможе та мова, котра має більше коріння, котра є життєвіша, культурніша" [Марусик Т. І знову про мову // Вечірній Київ. – 2000. – 12 лютого.].

XII з'їзд РКП(б) у своїй резолюції з національного питання дав різку оцінку "теорії" Зинов'єва-Лебедя: "…Розмови про переваги російської культури і висування положення про неминучість перемоги більш високої російської культури над культурами більш відсталих народів (українською, азербайджанською, узбецькою, киргизькою та ін.) є не що інше, як спроба закріпити панування великоруської національності." [КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К., 1954. – 4.1.-С.667.].

* * *

Побачивши ріст великоруського централізму і кадрового шовінізму в процесі створення СРСР, Ленін усвідомив небезпеку для Радянської влади. Він добре розумів, що саме ставлення до національних мов і місцевих кадрів становить національну політику держави, а діяльність Зинов'єва, Лебедя, Дзержинського, Орджонікідзе, Сталіна та інших провокувала нові народні заворушення й ставила під сумнів владу РКП(б) в національних республіках, оскільки будила в них найгірші спогади про нерівність минулих царських часів: "Ні до чого так не чутливі "скривджені" націонали, як до порушення цієї рівності, хоча б навіть з необачності, хоча б навіть у формі жарту, до порушення цієї рівності своїми товаришами пролетарями" [В.І.Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом. – С.125.].

Зокрема, мовне становище Ленін констатував так: "У нас є, наприклад, в Комісаріаті освіти чи коло нього комуністи, які кажуть: єдина школа, тому не смійте вчити іншою мовою, крім російської! По-моєму, такий комуніст – це великоруський шовініст. Він сидить у багатьох з нас і з цим треба боротися." [В.І.Ленін. Повне зібрання творів. – Т. 38. – С.178.]. У записах "До питання про національності, або про "автономізацію", зроблених 30-31 грудня 1922 p., Ленін знову гостро засудив факти великодержавного шовінізму в галузі розвитку мов, що були проявами політики русифікації і вважав за потрібне "…запровадити найсуворіші правила відносно вживання національної мови в інонаціональних республіках, які входять до нашого союзу, і перевірити ці правила особливо ретельно" [Там само. – Т.36. – С.552.]. Подібним було ставлення Леніна і до питання кадрової політики: "Т.Каменев! Великоруському шовінізмові оголошую бій не на життя, а на смерть…Треба абсолютно домогтись, щоб у союзному ЦВК голосували по черзі росіянин, українець, грузин і т.д." [Там само. – Т.36. – С.203.].

Проте боротьба з проявами шовінізму далі ленінських висловлювань не пішла. Починаючи з демократичних гасел безумовного визнання національних прав і самовизначення народів, більшовики до початку 20-х pp. практично повернулися до старої імперської політики придушення українства. Відновилися мовні утиски, а денаціоналізоване майбутнє проголошувалося партійними бонзами як неминуче.

Щоправда, задля закріплення Радянської влади на національних окраїнах нової імперії партія проголосила політику "коренізації", і це разом із боротьбою на олімпі в самій партії після смерті Леніна призвело до значних змін у національній політиці в кращий бік. Раптово тиск на українську мову значно послаб.