Що таке маркетингове дослідження і чому варто його замовити

Маркетингове дослідження — це процес збору об'єктивної інформації та її обробки компаніями з метою отримання повної картини цільового споживача та мінімізації ризику провалу ринку.

Маркетингове дослідження — навіщо воно проводиться?

Відомий галузевий вислів говорить, що половина маркетингового бюджету завжди витрачається даремно, але ви ніколи не знаєте, яка половина. Найпростішим визначенням, яке пояснює, що таке  міні маркетингові дослідження є таке: отримання інформації про проблеми споживачів і очікування, на які компанія хоче якимось чином відповісти. Це дуже важливо при плануванні рекламної кампанії.

Однак їх не слід плутати з маркетинговими дослідженнями та аналізом — ці заходи проводяться заздалегідь, їхня мета полягає в тому, щоб продукт відповідав потребам клієнта, а висновки маркетингових досліджень допомагають формувати рекламну  комунікацію. Йдеться просто про те, щоб розповісти історію продукту якомога ближче до того, що споживачі шукають на ринку. Висновки дослідження можуть бути використані в стратегії бренду, діяльності в соціальних мережах або навіть у розробці нового бренду.

Яку саме інформацію отримують за допомогою методу маркетингових досліджень? В основному йдеться про:

  • Аналіз конкуренції
  • Аналіз еластичності попиту та ціни
  • Канали збуту — продукт і маркетингове повідомлення
  • Думки та мотивація споживачів

Див. більше https://disser-ua.com/nauchnye-raboty/marketingovye-issledovaniya/

Інформація збирається за допомогою кількісних статистичних досліджень (включаючи, наприклад, CATI, PAPI, CAWI) та якісних досліджень (глибинні інтерв’ю). Знеособлена та оброблена інформація надсилається у вигляді звіту керівникам компанії, і на її основі приймаються рішення щодо стратегії, цінової політики, просування та, зрештою, бюджету діяльності.

Маркетингове дослідження — етапи планування та реалізації

Дослідження продукту, продажів, реклами, ЗМІ та конкуренції можна розділити на 3 стандартні етапи, під час яких отримується повний набір інформації.

1. Визначення проблеми дослідження. Найчастіше зводиться до форми одного або кількох дослідницьких питань, які стануть ясною та простою метою, задаючи рамки для подальших кроків.

2. Формулювання гіпотез. Будь-яке дослідження (в тому числі наукове) починається з формулювання гіпотез, які потім намагаються сфальсифікувати або підтвердити. Форма гіпотези може бути визначена на основі поточних сигналів ринку, інформації від відділів продажів і обслуговування клієнтів або на основі історичних даних  маркетингових досліджень.

3. Розробка плану дослідження. План дослідження повинен включати пошукове, описове та причинно-наслідкове дослідження відповідно:

  • Підтвердження правильності сформульованих гіпотез і проблеми дослідження
  • Опис явищ і процесів
  • Пояснення досліджуваної ситуації та визначення причинно-наслідкових зв'язків

Чому варто маркетингове дослідження замовити? Таким чином ми отримуємо повну картину ситуації та, приймаючи рішення щодо присутності бренду на ринку, мінімізуємо ризик прийняття неправильних рішень.